مطالعات اسلامی, سال (2003-3) , صفحات (89-126)

عنوان : ( پژوهشی درباره سلیم بن قیس هلالی )

نویسندگان: مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلیم بن قیس هلالی،نامی است که به سبب انتساب کتابی به او،مشهوراست...

کلمات کلیدی

, سلیم بن قیس هلالی, وجود یا عدم سلیم, بررسی تاریخی و نقادانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201270,
author = {جلالی, مهدی},
title = {پژوهشی درباره سلیم بن قیس هلالی},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1010-4992},
pages = {89--126},
numpages = {37},
keywords = {سلیم بن قیس هلالی، وجود یا عدم سلیم، بررسی تاریخی و نقادانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی درباره سلیم بن قیس هلالی
%A جلالی, مهدی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2003

[Download]