دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2003-3)

عنوان : ( ارائه مدل نيمه تجربي مناسب براي تعيين ميزان مه و دود فتو شيميايي در شهر مشهد )

نویسندگان: سیدمحمود موسوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201286,
author = {موسوی, سیدمحمود},
title = {ارائه مدل نيمه تجربي مناسب براي تعيين ميزان مه و دود فتو شيميايي در شهر مشهد},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1028-3080},
keywords = {مه دود فتو شيميايي، مدل هاي نيمه تجربي، ازون، الاينده هاي هوا، شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدل نيمه تجربي مناسب براي تعيين ميزان مه و دود فتو شيميايي در شهر مشهد
%A موسوی, سیدمحمود
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2003

[Download]