مقالات و بررسی ها, دوره (2), شماره (3), سال (2003-2) , صفحات (22-50)

عنوان : ( پژوهشی درباره طبسین )

نویسندگان: مهدی جلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201288,
author = {جلیلی, مهدی},
title = {پژوهشی درباره طبسین},
journal = {مقالات و بررسی ها},
year = {2003},
volume = {2},
number = {3},
month = {February},
issn = {1010-4968},
pages = {22--50},
numpages = {28},
keywords = {طبسین، طبس خرما، طبس عناب، طبس گیلکی، طبس مسینان، کری، کرین، کریت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی درباره طبسین
%A جلیلی, مهدی
%J مقالات و بررسی ها
%@ 1010-4968
%D 2003

[Download]