مطالعات اسلامی, سال (2002-9) , صفحات (21-52)

عنوان : ( فقه و چالش میان تعلیل و تعبد )

نویسندگان: حسین صابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر چند دانش اصول فقه را منطق فقه خوانده‌اند اما این دانش خود نیز بر بنیادها و اصولی تکیه می‌زند که به نوعی در ادبیات امروزین در قلمرو فلسفه فقه جای گرفته‌اند و شاید هم بتوان آنها را در فلسفه اصول فقه جای داد. یکی از این بنیادها «اصالت تعلیل» یا «اصالت تعبد» و تعیین قلمرو هر یک از این دو اصل در کار استنباط است. به رغم آن که در اصول فقه به طور سنتی از این اصل بحث مفصلی به میان نیامده، اما گرایش به هر یک از این دو اصالت زیربنای ساخت عمومی و برآیند دیدگاه‌ها و فتواها را ساخته است. در مقاله حاضر این اصول مورد بررسی قرار گرفته‌اند. قلمرو و هر کدام بررسی و نقد شده و به ویژه موضع شیعه در این خصوص به صورتی متمایزتر مورد بررسی قرار گرفته است. بدان امید که از مطاوی مباحث و از نقطه‌هایی روشن که در این مباحث به چشم می‌خورد راهی به سوی میدان گشودن بر تعلیل و از آن پس پویایی بخشیدن به سامانه استنباط فقهی با تکیه زدن بر این ساز و کار جسته شود.

کلمات کلیدی

, تعبد, تعلیل, تحکم, توقیف, معنی, علت, مصلحت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201289,
author = {صابری, حسین},
title = {فقه و چالش میان تعلیل و تعبد},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2002},
month = {September},
issn = {1010-4992},
pages = {21--52},
numpages = {31},
keywords = {تعبد، تعلیل، تحکم، توقیف، معنی، علت، مصلحت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فقه و چالش میان تعلیل و تعبد
%A صابری, حسین
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2002

[Download]