رستنیها-Rostaniha, ( ISI ), شماره (3), سال (2002-3) , صفحات (1-9)

عنوان : ( مطالعه و پراکندگی گلسنگ های راسته lecanorales در مشهد و حومه )

نویسندگان: محمود ذکائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گلسنگ های راسته Lecanorales

کلمات کلیدی

, تاکسونومی, پراکندگی, lecanorales, گلسنگ, مشهد, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201300,
author = {ذکائی, محمود},
title = {مطالعه و پراکندگی گلسنگ های راسته lecanorales در مشهد و حومه},
journal = {رستنیها-Rostaniha},
year = {2002},
number = {3},
month = {March},
issn = {1608-4306},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {تاکسونومی، پراکندگی، lecanorales، گلسنگ، مشهد، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه و پراکندگی گلسنگ های راسته lecanorales در مشهد و حومه
%A ذکائی, محمود
%J رستنیها-Rostaniha
%@ 1608-4306
%D 2002

[Download]