علوم-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2000-8)

عنوان : ( بررسی سن افیولیت ملانژ ناحیه سبزوار بر اساس اطلاعات فسیل شناسی و مقایسه ان با داده های رادیومتری )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , سیداحمد مظاهری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی سن افیولیت ملانژ ناحیه سبزوار بر اساس اطلاعات فسیل شناسی و مقایسه ان با داده های رادیومتری

کلمات کلیدی

, افیولیت, میکروفسیل, گلوبوترونکانا, کامپانین, ماستریشتین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201304,
author = {وحیدی نیا, محمد and مظاهری, سیداحمد},
title = {بررسی سن افیولیت ملانژ ناحیه سبزوار بر اساس اطلاعات فسیل شناسی و مقایسه ان با داده های رادیومتری},
journal = {علوم-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2000},
month = {August},
issn = {1561-8943},
keywords = {افیولیت، میکروفسیل، گلوبوترونکانا، کامپانین، ماستریشتین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سن افیولیت ملانژ ناحیه سبزوار بر اساس اطلاعات فسیل شناسی و مقایسه ان با داده های رادیومتری
%A وحیدی نیا, محمد
%A مظاهری, سیداحمد
%J علوم-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1561-8943
%D 2000

[Download]