علوم پایه دانشگاه آزاد, دوره (9), شماره (31), سال (1999-7) , صفحات (2325-2348)

عنوان : ( نگرشی جدید بر سازند ابدراز در مناطق شرق حوضه کپه داغ )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , علی اصغر آریایی , ابراهیم امین سبحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه رسوبی کپه داغ، یکی از واحدهای زمین شناسی است که در شمال و شمال شرق ایران قرار گرفته و در آن، رسوبهای دریایی با ضخامتی حدود 6000 متر برجای گذاشته شده است. ناحیه مورد مطالعه، در شرق این حوضه قرار گرفته و در راستای این بررسی، سه مقطع چینه شناسی به ترتیب از غرب به شرق در روستای آبدراز، گردنه مزدوران و شرق روستای پادها، اندازه گیری شده است. در تمام این مقاطع مرز تحتانی سازند آبدراز با سازند آی تامیر به صورت ناپیوستگی هم شیب (پاراکونفورمیتی) و مرز فوقانی آن با سازند آب تلخ به صورت هم شیب (کونفورم) می باشد. لیتولوژی عمده این سازند را، مارن های خاکستری متمایل به آبی و شیل های خاکستری روشن تا سفید تشکیل داده است و در مجموع، دارای سه تا پنج لایه چاکی لایمستون به رنگ سفید تا خاکستری روشن می باشد. از کل نمونه های برداشت شده، تعداد 37 جنس و 72 گونه میکروفسیل فرامینیفر و 4 جنس و 3 گونه میکروفسیل غیر فرامینیفر شناسایی شده است. علاوه بر این، از ماکروفسیلها، 13 جنس و 8 گونه تشخیص داده شده و بر اساس تجمع فسیلی ذکر شده در محدوده مورد مطالعه 5 بایوزون اصلی شناسایی شده است که به ترتیب از پایین به بالا عبارتند از: 1- بیوزون A: شامل Rotalipora appenninica واقع در قسمت فوقانی سازند آی تامیر 2- بیوزون B: شامل Globotruncana helvetica 3- بیوزون C : شامل Globotruncana schneegansi 4- بیوزون D : شامل Globotruncana concavata 5- بیوزون E : شامل Globotruncana fornicata بر اساس بیوزوناسیون و مجموعه فسیلی شناخته شده اعم از میکرو و ماکرو فسیل ها، سن سازند آبدراز در شرق حوضه کپه داغ تورونین- کونیاسین و قسمتی از سانتونین تعیین شده است. در ضمن، بر اساس مطالعه میکروفاسیس ها در سنومانین، یک محیط شلف کم عمق وجود داشته و در تورونین بر عمق حوضه افزوده شده و سپس در اواخر تورونین و در کل کونیاسین، عمق حوضه در حال تغییر بوده است، به طوری که وقتی عمق حوضه زیاد تر بوده است، شیل ها خاکستری رنگ بوده اند و زمانی که عمق آن کمتر بوده، چاکی لایمستونها را برجای گذاشته است. دوباره و رفته رفته در سانتونین عمق حوضه زیاد شده است و این حالت در قسمت اعظم سازند آب تلخ نیز برقرار بوده است.

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی کپه داغ, سازند آبدراز, فرامینیفر, فرامینیفرهای پلانکتونیک, بایوزوناسیون, تورونین, کونیاسین, سانتونین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201305,
author = {وحیدی نیا, محمد and علی اصغر آریایی and ابراهیم امین سبحانی},
title = {نگرشی جدید بر سازند ابدراز در مناطق شرق حوضه کپه داغ},
journal = {علوم پایه دانشگاه آزاد},
year = {1999},
volume = {9},
number = {31},
month = {July},
issn = {1682-0169},
pages = {2325--2348},
numpages = {23},
keywords = {حوضه رسوبی کپه داغ، سازند آبدراز، فرامینیفر، فرامینیفرهای پلانکتونیک، بایوزوناسیون، تورونین، کونیاسین، سانتونین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی جدید بر سازند ابدراز در مناطق شرق حوضه کپه داغ
%A وحیدی نیا, محمد
%A علی اصغر آریایی
%A ابراهیم امین سبحانی
%J علوم پایه دانشگاه آزاد
%@ 1682-0169
%D 1999

[Download]