علوم پایه پزشکی ایران, سال (2002-9)

عنوان : ( بررسي فعاليت ضد توموري سولفوناميد هاي xsf و ssf با سنجش ديسك سيب زميني )

نویسندگان: محمد رحیمی زاده ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201313,
author = {رحیمی زاده, محمد},
title = {بررسي فعاليت ضد توموري سولفوناميد هاي xsf و ssf با سنجش ديسك سيب زميني},
journal = {علوم پایه پزشکی ایران},
year = {2002},
month = {September},
issn = {2008-3874},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي فعاليت ضد توموري سولفوناميد هاي xsf و ssf با سنجش ديسك سيب زميني
%A رحیمی زاده, محمد
%J علوم پایه پزشکی ایران
%@ 2008-3874
%D 2002

[Download]