کتابداری و اطلاع رسانی, سال (2002-8)

عنوان : ( موانع زير ساختي بهره گيري از فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران )

نویسندگان: محمدرضا داورپناه ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201318,
author = {داورپناه, محمدرضا},
title = {موانع زير ساختي بهره گيري از فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2002},
month = {August},
issn = {1680-9637},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موانع زير ساختي بهره گيري از فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران
%A داورپناه, محمدرضا
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2002

[Download]