کتابداری و اطلاع رسانی, سال (2002-3)

عنوان : ( اصول جستجوي اطلاعات از منابع الكترونيكي )

نویسندگان: محمدرضا داورپناه ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201319,
author = {داورپناه, محمدرضا},
title = {اصول جستجوي اطلاعات از منابع الكترونيكي},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2002},
month = {March},
issn = {1680-9637},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اصول جستجوي اطلاعات از منابع الكترونيكي
%A داورپناه, محمدرضا
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2002

[Download]