علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2003-3)

عنوان : ( تعيين تناوب زراعي بهينه سازي با استفاده از برنامه ريزي خطي (مطالعه موردي: مزرعه 110 هكتاري در شهرستا )

نویسندگان: محمدرضا غلامی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201324,
author = {غلامی, محمدرضا},
title = {تعيين تناوب زراعي بهينه سازي با استفاده از برنامه ريزي خطي (مطالعه موردي: مزرعه 110 هكتاري در شهرستا},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1028-3099},
keywords = {برنامه ريزي خطي، تناوب زراعي، بهينه، بجنورد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعيين تناوب زراعي بهينه سازي با استفاده از برنامه ريزي خطي (مطالعه موردي: مزرعه 110 هكتاري در شهرستا
%A غلامی, محمدرضا
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2003

[Download]