تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2003-3)

عنوان : ( نقش گوشتها در كمك به از ميان بردن برخي ابهامات واژگاني متون كهن فارسي دري )

نویسندگان: رضا زمردیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201325,
author = {زمردیان, رضا},
title = {نقش گوشتها در كمك به از ميان بردن برخي ابهامات واژگاني متون كهن فارسي دري},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1735-1596},
keywords = {گويشها، گويش قاين، فرهنگهاي فارسي، متون كهن فارسي},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش گوشتها در كمك به از ميان بردن برخي ابهامات واژگاني متون كهن فارسي دري
%A زمردیان, رضا
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2003

[Download]