تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2003-3)

عنوان : ( مدلي پيشنهادي براي تحليل پروتكلهاي بياني در مهارت خواندن و درك نوشتاري )

نویسندگان: بهزاد قنسولی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201330,
author = {قنسولی, بهزاد},
title = {مدلي پيشنهادي براي تحليل پروتكلهاي بياني در مهارت خواندن و درك نوشتاري},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1735-1596},
keywords = {مهارت خواندن، و درك نوشتاري},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلي پيشنهادي براي تحليل پروتكلهاي بياني در مهارت خواندن و درك نوشتاري
%A قنسولی, بهزاد
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2003

[Download]