پژوهش های اقتصادی ایران, شماره (13), سال (2002-3) , صفحات (135-170)

عنوان : ( تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201332,
author = {سلیمی فر, مصطفی},
title = {تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران},
journal = {پژوهش های اقتصادی ایران},
year = {2002},
number = {13},
month = {March},
issn = {1726-0728},
pages = {135--170},
numpages = {35},
keywords = {اعتبارات، سرمایه گذاری، کالاهای سرمایه ای، اوراق سهام، منابع داخلی، نرخ بهره، انباشت سرمایه، هزینه استقراض، نرخ تورم، هم جمعی، خود همبستگی، پایداری، و},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران
%A سلیمی فر, مصطفی
%J پژوهش های اقتصادی ایران
%@ 1726-0728
%D 2002

[Download]