علوم دانشگاه تهران, سال (2004-3)

عنوان : ( تاريخچه رسوبگذاري و چينه نگاري سكانسي سنگ آهك هاي كرتاسه زيرين در منطقه امان آباد واقع در جنوب مشهد )

نویسندگان: اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , مهدی نجفی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201346,
author = {محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and نجفی, مهدی},
title = {تاريخچه رسوبگذاري و چينه نگاري سكانسي سنگ آهك هاي كرتاسه زيرين در منطقه امان آباد واقع در جنوب مشهد},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2004},
month = {March},
issn = {1016-1058},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاريخچه رسوبگذاري و چينه نگاري سكانسي سنگ آهك هاي كرتاسه زيرين در منطقه امان آباد واقع در جنوب مشهد
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A نجفی, مهدی
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2004

[Download]