دانش و توسعه, سال (2000-3)

عنوان : ( مطالعه وضعيت بازار كار طي برنامه سوم توسعه ( مورد مطالعاتي خراسان) )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201350,
author = {سلیمی فر, مصطفی},
title = {مطالعه وضعيت بازار كار طي برنامه سوم توسعه ( مورد مطالعاتي خراسان)},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2000},
month = {March},
issn = {2008-1456},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه وضعيت بازار كار طي برنامه سوم توسعه ( مورد مطالعاتي خراسان)
%A سلیمی فر, مصطفی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2000

[Download]