مطالعات اسلامی, سال (2004-3)

عنوان : ( حق تاليف در حقوق اسلامي )

نویسندگان: سیدرضا موسوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201355,
author = {موسوی, سیدرضا},
title = {حق تاليف در حقوق اسلامي},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2004},
month = {March},
issn = {1010-4992},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حق تاليف در حقوق اسلامي
%A موسوی, سیدرضا
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2004

[Download]