پژوهشی دانشگاه اصفهان -علوم پایه, سال (2002-3)

عنوان : ( بررسي و نقد آراء گلدزيهر درباره منشاء قراءات )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201359,
author = {مرتضوی, سیدمحمد},
title = {بررسي و نقد آراء گلدزيهر درباره منشاء قراءات},
journal = {پژوهشی دانشگاه اصفهان -علوم پایه},
year = {2002},
month = {March},
issn = {1684-3711},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي و نقد آراء گلدزيهر درباره منشاء قراءات
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J پژوهشی دانشگاه اصفهان -علوم پایه
%@ 1684-3711
%D 2002

[Download]