علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (2), سال (2004-3) , صفحات (181-195)

عنوان : ( تاثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین )

نویسندگان: رضا ولی زاده , علیرضا فروغی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پنبه دانه، حرارت دادن، آسیاب کردن

کلمات کلیدی

, پنبه دانه, حرارت دادن, آسیاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201382,
author = {ولی زاده, رضا and فروغی, علیرضا and ناصریان, عباسعلی and دانش مسگران, محسن},
title = {تاثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2004},
volume = {18},
number = {2},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {181--195},
numpages = {14},
keywords = {پنبه دانه، حرارت دادن، آسیاب کردن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین
%A ولی زاده, رضا
%A فروغی, علیرضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A دانش مسگران, محسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2004

[Download]