پژوهش های جغرافیایی, سال (2004-3)

عنوان : ( تنگناهاي توسعه در استانهاي مرزي كشور )

نویسندگان: حمید شایان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201386,
author = {شایان, حمید},
title = {تنگناهاي توسعه در استانهاي مرزي كشور},
journal = {پژوهش های جغرافیایی},
year = {2004},
month = {March},
issn = {1026-6836},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تنگناهاي توسعه در استانهاي مرزي كشور
%A شایان, حمید
%J پژوهش های جغرافیایی
%@ 1026-6836
%D 2004

[Download]