دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (15), شماره (2), سال (2003-12) , صفحات (187-205)

عنوان : ( بررسی تجربی وشبیه سازی پرش تقطیر در یک شیپوره بخار مافوق صوت بر اساس معادلات دقیق دشد قطره )

نویسندگان: محمدرضا مه پیکر , علیرضا تیمورتاش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تقطیر ناگهانی بخار ضمن انبساط در یک شیپوره مافوق صوت در جایی که از تعادل ترمودینامیکی خارج میشود مورد بررسی قرار گرفته است. در این رابطه نتایج مدل سازی تئوری با اطلاعات بدست آمده از ازمایش مقایسه گردید و بدین ترتیب قدرت و دقت این روش به نمایش در آمده است.

کلمات کلیدی

, پرش میعان, جریان چگالشی , جوانه زایی , شعاع بحرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201389,
author = {مه پیکر, محمدرضا and تیمورتاش, علیرضا},
title = {بررسی تجربی وشبیه سازی پرش تقطیر در یک شیپوره بخار مافوق صوت بر اساس معادلات دقیق دشد قطره},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2003},
volume = {15},
number = {2},
month = {December},
issn = {1028-3080},
pages = {187--205},
numpages = {18},
keywords = {پرش میعان- جریان چگالشی - جوانه زایی - شعاع بحرانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی وشبیه سازی پرش تقطیر در یک شیپوره بخار مافوق صوت بر اساس معادلات دقیق دشد قطره
%A مه پیکر, محمدرضا
%A تیمورتاش, علیرضا
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2003

[Download]