جاده, سال (2003-3)

عنوان : ( تصادف هاي كناري راه و ارزيابي عملكرد حفاظ هاي ايمني )

نویسندگان: اسماعیل آیتی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201391,
author = {آیتی, اسماعیل},
title = {تصادف هاي كناري راه و ارزيابي عملكرد حفاظ هاي ايمني},
journal = {جاده},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1735-062X},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تصادف هاي كناري راه و ارزيابي عملكرد حفاظ هاي ايمني
%A آیتی, اسماعیل
%J جاده
%@ 1735-062X
%D 2003

[Download]