علوم و صنایع کشاورزی, سال (2004-3)

عنوان : ( ارزيابي مالي پروژه هاي آبياري باراني در استان خراسان )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201414,
author = {دانشورکاخکی, محمود},
title = {ارزيابي مالي پروژه هاي آبياري باراني در استان خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2004},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزيابي مالي پروژه هاي آبياري باراني در استان خراسان
%A دانشورکاخکی, محمود
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2004

[Download]