علوم و صنایع کشاورزی, سال (2004-3)

عنوان : ( تاثير كودهاي دامي و كمپوست غني شده بر عملكرد گندم )

نویسندگان: غلامحسین داوری نژاد , غلامحسین حق نیا ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201421,
author = {داوری نژاد, غلامحسین and حق نیا, غلامحسین},
title = {تاثير كودهاي دامي و كمپوست غني شده بر عملكرد گندم},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2004},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثير كودهاي دامي و كمپوست غني شده بر عملكرد گندم
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A حق نیا, غلامحسین
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2004

[Download]