علوم و صنایع کشاورزی, سال (2004-3)

عنوان : ( نقش آموزش ها و توصيه هاي تدريجي در پايداري كشاورزي استان خراسان )

نویسندگان: محسن تبرائی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201422,
author = {تبرائی, محسن},
title = {نقش آموزش ها و توصيه هاي تدريجي در پايداري كشاورزي استان خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2004},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش آموزش ها و توصيه هاي تدريجي در پايداري كشاورزي استان خراسان
%A تبرائی, محسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2004

[Download]