روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران, سال (2002-6)

عنوان : ( تاثیر موافق و مخالف بودن جنسیت در ارزشیابی دانشجویان از اعضای هیات علمی )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه موافقت یا مخالفت جنسیت ارزشیابی کننده-ارزشیابی شونده با نتایج ارزشیابی از اعضای هیئت علمی می پردازد.

کلمات کلیدی

, ارزشیابی اعضای هیئت علمی, جنسیت, دانشجو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201426,
author = {آهنچیان, محمدرضا},
title = {تاثیر موافق و مخالف بودن جنسیت در ارزشیابی دانشجویان از اعضای هیات علمی},
journal = {روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران},
year = {2002},
month = {June},
issn = {1025-2835},
keywords = {ارزشیابی اعضای هیئت علمی، جنسیت، دانشجو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر موافق و مخالف بودن جنسیت در ارزشیابی دانشجویان از اعضای هیات علمی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران
%@ 1025-2835
%D 2002

[Download]