علوم دانشگاه تهران, سال (2004-3)

عنوان : ( روشي نو براي تقريبا حل پذيري حاصلضرب گروههاي تقريبا مركزي )

نویسندگان: محمدرضا رجب زاده مقدم ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201429,
author = {رجب زاده مقدم, محمدرضا},
title = {روشي نو براي تقريبا حل پذيري حاصلضرب گروههاي تقريبا مركزي},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2004},
month = {March},
issn = {1016-1058},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روشي نو براي تقريبا حل پذيري حاصلضرب گروههاي تقريبا مركزي
%A رجب زاده مقدم, محمدرضا
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2004

[Download]