مشکوه, سال (2002-3)

عنوان : ( معيارهاي عزت در انديشه امام حسين (ع) )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201438,
author = {مرتضوی, سیدمحمد},
title = {معيارهاي عزت در انديشه امام حسين (ع)},
journal = {مشکوه},
year = {2002},
month = {March},
issn = {1683-8033},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معيارهاي عزت در انديشه امام حسين (ع)
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J مشکوه
%@ 1683-8033
%D 2002

[Download]