مطالعات اسلامی, سال (2004-1)

عنوان : ( انسان آرمانی از منظر هندوییزم )

نویسندگان: فیاض قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان آرمانی از منظر هندوییزم این نوشتار اوصاف و خصال انسان آرمانی و نمونه هندوییزم را با توجه به مبانی انسان شناختی و جهان شناختی این مکتب، تحت عناوین ذیل مورد بررسی قرار می‌دهد: 1- جایگاه انسان آرمانی در تعالیم هندو 1-1- اصول چهارگانه هندو 2-1- اهداف چهارگانه هندو 3-1- طرق چهارگانه رستگاری هندو 4-1- مراحل چهارگانه زندگی هندو 2- انسان آرمانی از منظر مکاتب مختلف هندو 1-2- انسان آرمانی از دیدگاه مکتب یوگا ( Yoga Darśana ) مظهر «یوگا مارگه» یا «طریق ریاضت» 2-2- انسان آرمانی از دیدگاه مکتب ودانته ( Vedānta Darśana ) مظهر «جنانه مارگه» یا «طریق علم» 3-2- انسان آرمانی از دیدگاه مکتب بکتی ( Bhakti ) مظهر «بکتی مارگه» یا «طریق عشق»

کلمات کلیدی

, انسان, هندو,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201443,
author = {قرائی, فیاض},
title = {انسان آرمانی از منظر هندوییزم},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2004},
month = {January},
issn = {1010-4992},
keywords = {انسان، هندو، موکشه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انسان آرمانی از منظر هندوییزم
%A قرائی, فیاض
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2004

[Download]