جغرافیا و توسعه, سال (2003-3)

عنوان : ( جایگاه دانش بومی در توسعه روستایی پایدار )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سعی شده است نظریه های موافق و مخالف دانش بومی مطرح گردیده و جایگاه دانش بومی در توسعه پایدار مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, دانش بومی, توسعه پایدار روستایی, نظریه های موافق و مخالف دانش بومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201447,
author = {بوزرجمهری, خدیجه},
title = {جایگاه دانش بومی در توسعه روستایی پایدار},
journal = {جغرافیا و توسعه},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1735-0735},
keywords = {دانش بومی-توسعه پایدار روستایی-نظریه های موافق و مخالف دانش بومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه دانش بومی در توسعه روستایی پایدار
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J جغرافیا و توسعه
%@ 1735-0735
%D 2003

[Download]