تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2001-3)

عنوان : ( گفتار و دستور زبان آغازي با توجه به كودكان فارسي زبان )

نویسندگان: مهدی مشکوه الدینی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201456,
author = {مشکوه الدینی, مهدی},
title = {گفتار و دستور زبان آغازي با توجه به كودكان فارسي زبان},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2001},
month = {March},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گفتار و دستور زبان آغازي با توجه به كودكان فارسي زبان
%A مشکوه الدینی, مهدی
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2001

[Download]