پژوهشی دانشگاه اصفهان -علوم پایه, دوره (1), شماره (1), سال (2003-3) , صفحات (141-152)

عنوان : ( مطالعه و تشخیص گلسنگ های صخره ای کوههای اطراف مشهد )

نویسندگان: محمود ذکائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گلسنگهای پوسته ای بدلایل گوناگون مورد توجه اند.

کلمات کلیدی

, caloplaca,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201468,
author = {ذکائی, محمود},
title = {مطالعه و تشخیص گلسنگ های صخره ای کوههای اطراف مشهد},
journal = {پژوهشی دانشگاه اصفهان -علوم پایه},
year = {2003},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {1684-3711},
pages = {141--152},
numpages = {11},
keywords = {caloplaca-},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه و تشخیص گلسنگ های صخره ای کوههای اطراف مشهد
%A ذکائی, محمود
%J پژوهشی دانشگاه اصفهان -علوم پایه
%@ 1684-3711
%D 2003

[Download]