بیابان- Desert, سال (2003-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( ارزیابی مدل ceres - wheat در دو نقطه متفاوت اقلیمی در استان خراسان )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

test

کلمات کلیدی

test
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201472,
author = {کوچکی, علیرضا and بنایان اول, محمد},
title = {ارزیابی مدل ceres - wheat در دو نقطه متفاوت اقلیمی در استان خراسان},
journal = {بیابان- Desert},
year = {2003},
month = {March},
issn = {2008-0875},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {test},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مدل ceres - wheat در دو نقطه متفاوت اقلیمی در استان خراسان
%A کوچکی, علیرضا
%A بنایان اول, محمد
%J بیابان- Desert
%@ 2008-0875
%D 2003

[Download]