نهال و بذر, سال (2002-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( تاثیر آرایش کاشت بر جذب و راندمان تبدیل نور در کانوپی سه رقم ذرت )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

test

کلمات کلیدی

test
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201475,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تاثیر آرایش کاشت بر جذب و راندمان تبدیل نور در کانوپی سه رقم ذرت},
journal = {نهال و بذر},
year = {2002},
month = {March},
issn = {5494-1562},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {test},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر آرایش کاشت بر جذب و راندمان تبدیل نور در کانوپی سه رقم ذرت
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J نهال و بذر
%@ 5494-1562
%D 2002

[Download]