علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2003-3)

عنوان : ( تاثير تاريخ كاشت هاي پاييزه و زمستانه برخصوصيات مورفولوژيك عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط فاريا )

نویسندگان: احمد نظامی , عبدالرضا باقری , علی اصغر محمدآبادی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201480,
author = {نظامی, احمد and باقری, عبدالرضا and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {تاثير تاريخ كاشت هاي پاييزه و زمستانه برخصوصيات مورفولوژيك عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط فاريا},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1028-3099},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثير تاريخ كاشت هاي پاييزه و زمستانه برخصوصيات مورفولوژيك عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط فاريا
%A نظامی, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2003

[Download]