علوم کشاورزی ایران, دوره (33), شماره (4), سال (2002-4) , صفحات (781-791)

عنوان : ( مقایسه اثر رژیم های مختلف غذایی بر پاسخ ایمنی همورال و ترکیب اسیدهای چرب کبدی بدنبال چالش های التهابی در جو )

نویسندگان: مهران ترکی حبیب آبادی , جواد آرشامی , Daglous Corver ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پاسخ ایمنی هومورال به واکسیناسیون علیه بیماری نیوکاسل و بورس عفونی

کلمات کلیدی

, پاسخ ایمنی هومورال, اسیدهای چرب, سرعت رشد, مصرف خوراک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201487,
author = {ترکی حبیب آبادی, مهران and آرشامی, جواد and Daglous Corver},
title = {مقایسه اثر رژیم های مختلف غذایی بر پاسخ ایمنی همورال و ترکیب اسیدهای چرب کبدی بدنبال چالش های التهابی در جو},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2002},
volume = {33},
number = {4},
month = {April},
issn = {5652-1017},
pages = {781--791},
numpages = {10},
keywords = {پاسخ ایمنی هومورال، اسیدهای چرب، سرعت رشد، مصرف خوراک،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثر رژیم های مختلف غذایی بر پاسخ ایمنی همورال و ترکیب اسیدهای چرب کبدی بدنبال چالش های التهابی در جو
%A ترکی حبیب آبادی, مهران
%A آرشامی, جواد
%A Daglous Corver
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2002

[Download]