جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2003-3)

عنوان : ( بررسي اكولوژيكي تطبيقي حاشيه اي شرق مشهد )

نویسندگان: عزت اله مافی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201498,
author = {مافی, عزت اله},
title = {بررسي اكولوژيكي تطبيقي حاشيه اي شرق مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2003},
month = {March},
issn = {2008-1391},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي اكولوژيكي تطبيقي حاشيه اي شرق مشهد
%A مافی, عزت اله
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2003

[Download]