پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, سال (2004-3)

عنوان : ( بررسی بالینی و آسیب شناسی بافت آبشش در مسمومیت تجربی با نفت سفید د رماهی حوض )

نویسندگان: داور شاهسونی , احمدرضا موثقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الودگی نفتی در ماهیان ضایعات زیادی.........

کلمات کلیدی

, بالینی, اسیب شناسی, ابشش, نفت , ماهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201506,
author = {شاهسونی, داور and موثقی, احمدرضا},
title = {بررسی بالینی و آسیب شناسی بافت آبشش در مسمومیت تجربی با نفت سفید د رماهی حوض},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2004},
month = {March},
issn = {2423-5423},
keywords = {بالینی- اسیب شناسی- ابشش- نفت - ماهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بالینی و آسیب شناسی بافت آبشش در مسمومیت تجربی با نفت سفید د رماهی حوض
%A شاهسونی, داور
%A موثقی, احمدرضا
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2004

[Download]