دانشکده فنی دانشگاه تهران, سال (2003-8)

عنوان : ( تاثير مصرف ماسه طبيعي بر خواص و رفتار بتن آسفالتي........ )

نویسندگان: یونس نیازی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201510,
author = {نیازی, یونس},
title = {تاثير مصرف ماسه طبيعي بر خواص و رفتار بتن آسفالتي........},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تهران},
year = {2003},
month = {August},
issn = {1026-0803},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثير مصرف ماسه طبيعي بر خواص و رفتار بتن آسفالتي........
%A نیازی, یونس
%J دانشکده فنی دانشگاه تهران
%@ 1026-0803
%D 2003

[Download]