نهال و بذر, سال (2002-3)

عنوان : ( نژادهاي فيزيولوژيك قارچ tilletia laevis در خراسان )

نویسندگان: بهروز جعفرپور , محمد ترابی , سیدمحمود عطاحسینی سنگ نقره ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201680,
author = {جعفرپور, بهروز and ترابی, محمد and عطاحسینی سنگ نقره, سیدمحمود},
title = {نژادهاي فيزيولوژيك قارچ tilletia laevis در خراسان},
journal = {نهال و بذر},
year = {2002},
month = {March},
issn = {5494-1562},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نژادهاي فيزيولوژيك قارچ tilletia laevis در خراسان
%A جعفرپور, بهروز
%A ترابی, محمد
%A عطاحسینی سنگ نقره, سیدمحمود
%J نهال و بذر
%@ 5494-1562
%D 2002

[Download]