پژوهش های کاربردی زراعی, سال (2001-3)

عنوان : ( بررسي برخي عوامل موثر بر ميزان توليد شير در نژاد هلشتاين گاوداري صنعتي پالاهنگ )

نویسندگان: فریدون افتخارشاهرودی , حسن نصیری مقدم , سونیا زکی زاده چوبتراش ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201693,
author = {افتخارشاهرودی, فریدون and نصیری مقدم, حسن and زکی زاده چوبتراش, سونیا},
title = {بررسي برخي عوامل موثر بر ميزان توليد شير در نژاد هلشتاين گاوداري صنعتي پالاهنگ},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2001},
month = {March},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي برخي عوامل موثر بر ميزان توليد شير در نژاد هلشتاين گاوداري صنعتي پالاهنگ
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A نصیری مقدم, حسن
%A زکی زاده چوبتراش, سونیا
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2001

[Download]