پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, شماره (50), سال (2001-3) , صفحات (62-65)

عنوان : ( ارزیابی اثرات مادری بر صفات وزن و رشد بره گوسفند کردی شمال خراسان با استفاده از الگوریتم dfreml )

نویسندگان: فریدون افتخارشاهرودی , سیداکبر شیری , محسن دانش مسگران , جواد توکلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق از اطلاعات مربوط به ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کردی شمال خراسان به منظور برآورد اثرات مادری به روش حداکثر درست نمایی محدود شده به صورت تک صفتی استفاده شد. وراثت پذیری مادری صفات وزن تولید ...

کلمات کلیدی

, گوسفند کردی, اثرات مادری, صفات وزن و رشد بره, الگوریتم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201696,
author = {افتخارشاهرودی, فریدون and شیری, سیداکبر and دانش مسگران, محسن and جواد توکلیان},
title = {ارزیابی اثرات مادری بر صفات وزن و رشد بره گوسفند کردی شمال خراسان با استفاده از الگوریتم dfreml},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2001},
number = {50},
month = {March},
issn = {2423-5423},
pages = {62--65},
numpages = {3},
keywords = {گوسفند کردی، اثرات مادری، صفات وزن و رشد بره، الگوریتم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات مادری بر صفات وزن و رشد بره گوسفند کردی شمال خراسان با استفاده از الگوریتم dfreml
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A شیری, سیداکبر
%A دانش مسگران, محسن
%A جواد توکلیان
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2001

[Download]