پژوهش های کاربردی زراعی, سال (2001-12)

عنوان : ( بررسی بیولوژی و مبارزه تلفیقی با شب پره های زمستانی در مزارع چغندر قند شیروان )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , حسین صادقی نامقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی بیولوژی و مبارزه تلفیقی با شب پره های زمستانی در مزارع چغندر قند شیروان

کلمات کلیدی

بررسی بیولوژی و مبارزه تلفیقی با شب پره های زمستانی در مزارع چغندر قند شیروان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201697,
author = {اسدی, قربانعلی and صادقی نامقی, حسین},
title = {بررسی بیولوژی و مبارزه تلفیقی با شب پره های زمستانی در مزارع چغندر قند شیروان},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2001},
month = {December},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
keywords = {بررسی بیولوژی و مبارزه تلفیقی با شب پره های زمستانی در مزارع چغندر قند شیروان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بیولوژی و مبارزه تلفیقی با شب پره های زمستانی در مزارع چغندر قند شیروان
%A اسدی, قربانعلی
%A صادقی نامقی, حسین
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2001

[Download]