علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2001-12)

عنوان : ( مطالعه تغييرات فصلي جمعيت كرم سيب و تعيين زمان سمپاشي در منطقه شيروان )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , محمدرضا غلامی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201698,
author = {اسدی, قربانعلی and غلامی, محمدرضا},
title = {مطالعه تغييرات فصلي جمعيت كرم سيب و تعيين زمان سمپاشي در منطقه شيروان},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2001},
month = {December},
issn = {1028-3099},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تغييرات فصلي جمعيت كرم سيب و تعيين زمان سمپاشي در منطقه شيروان
%A اسدی, قربانعلی
%A غلامی, محمدرضا
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2001

[Download]