بیابان- Desert, سال (2000-3)

عنوان : ( تاثير يون كلسيم بر جوانه زني و رشد گياهچه عدس در شرايط مختلف شوري )

نویسندگان: علیرضا آستارائی , محسن فروزان گهر ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201700,
author = {آستارائی, علیرضا and فروزان گهر, محسن},
title = {تاثير يون كلسيم بر جوانه زني و رشد گياهچه عدس در شرايط مختلف شوري},
journal = {بیابان- Desert},
year = {2000},
month = {March},
issn = {2008-0875},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثير يون كلسيم بر جوانه زني و رشد گياهچه عدس در شرايط مختلف شوري
%A آستارائی, علیرضا
%A فروزان گهر, محسن
%J بیابان- Desert
%@ 2008-0875
%D 2000

[Download]