پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, سال (2000-10)

عنوان : ( بررسي سطوح مختلف نيتروژن بر روي برخي صفات گياه دارويي كدوي تخم كاغذي )

نویسندگان: حسین آروئی , رضا اميد بيگي , عبدالكريم كاشي ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201702,
author = {آروئی, حسین and رضا اميد بيگي and عبدالكريم كاشي},
title = {بررسي سطوح مختلف نيتروژن بر روي برخي صفات گياه دارويي كدوي تخم كاغذي},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2000},
month = {October},
issn = {2423-5423},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي سطوح مختلف نيتروژن بر روي برخي صفات گياه دارويي كدوي تخم كاغذي
%A آروئی, حسین
%A رضا اميد بيگي
%A عبدالكريم كاشي
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2000

[Download]