نهال و بذر, دوره (16), شماره (3), سال (2001-3) , صفحات (359-373)

عنوان : ( اثر تنش شوری و تغذیه ازت بر پرولین آزاد کدوی بذر برهنه )

نویسندگان: حسین آروئی , عبدالكريم كاشي , رضا اميد بيگي ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تنش شوری

کلمات کلیدی

, کدوی بذر برهنه , تغذیه ازت , تنش شوری , روغن دانه , پرولین آزاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201703,
author = {آروئی, حسین and عبدالكريم كاشي and رضا اميد بيگي},
title = {اثر تنش شوری و تغذیه ازت بر پرولین آزاد کدوی بذر برهنه},
journal = {نهال و بذر},
year = {2001},
volume = {16},
number = {3},
month = {March},
issn = {5494-1562},
pages = {359--373},
numpages = {14},
keywords = {کدوی بذر برهنه - تغذیه ازت - تنش شوری - روغن دانه - پرولین آزاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش شوری و تغذیه ازت بر پرولین آزاد کدوی بذر برهنه
%A آروئی, حسین
%A عبدالكريم كاشي
%A رضا اميد بيگي
%J نهال و بذر
%@ 5494-1562
%D 2001

[Download]