علوم و صنایع کشاورزی, سال (2003-3)

عنوان : ( مطالعه كارايي فن آوري داس - الايزا در بهينه سازي مبارزه شيميايي با بيماري بلاچ برگي گندم ناشي از sep )

نویسندگان: ماهرخ فلاحتی رستگار , بهروز جعفرپور , سلیمان جمشیدی النجارقی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201704,
author = {فلاحتی رستگار, ماهرخ and جعفرپور, بهروز and جمشیدی النجارقی, سلیمان},
title = {مطالعه كارايي فن آوري داس - الايزا در بهينه سازي مبارزه شيميايي با بيماري بلاچ برگي گندم ناشي از sep},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه كارايي فن آوري داس - الايزا در بهينه سازي مبارزه شيميايي با بيماري بلاچ برگي گندم ناشي از sep
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A جعفرپور, بهروز
%A جمشیدی النجارقی, سلیمان
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2003

[Download]