علوم و صنایع کشاورزی, سال (2003-3)

عنوان : ( بررسي ويروس موزاييك چغندرbtmv در استان خراسان )

نویسندگان: بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار , بیتا جعفرپور ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201705,
author = {جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ and جعفرپور, بیتا},
title = {بررسي ويروس موزاييك چغندرbtmv در استان خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي ويروس موزاييك چغندرbtmv در استان خراسان
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A جعفرپور, بیتا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2003

[Download]