دانش کشاورزی, دوره (13), شماره (1), سال (2003-3) , صفحات (101-112)

عنوان : ( بررسی مدل هضمی شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی با استفاده از روش کیسه های نایلونی م )

نویسندگان: محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , اکبر تقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور تعیین میزان ناپدیدی شدن ماده خشک و پروتئین خام مواد خوراکی مورد استفاده نشخوارکنندگان و تعیین بهتر مدل هضمی شکمبه ای آنها با استفاده از تکنیک کیسه های نایلونی در 3 گوساله نر اخته ...

کلمات کلیدی

, پروتئین خام, شکمبه, ماده خشک, مدل هضمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201722,
author = {دانش مسگران, محسن and ولی زاده, رضا and افتخارشاهرودی, فریدون and تقی زاده, اکبر},
title = {بررسی مدل هضمی شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی با استفاده از روش کیسه های نایلونی م},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2003},
volume = {13},
number = {1},
month = {March},
issn = {1680-242X},
pages = {101--112},
numpages = {11},
keywords = {پروتئین خام، شکمبه، ماده خشک، مدل هضمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مدل هضمی شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی با استفاده از روش کیسه های نایلونی م
%A دانش مسگران, محسن
%A ولی زاده, رضا
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A تقی زاده, اکبر
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2003

[Download]